Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

Наличие в 2861 аптеках

Смотреть на карте
Цена от 44695 до 73980 грн
Производитель:
Бренд
Действующее вещество
Категория
Показания

улучшение функции ЦНС, памяти, внимания

Область применения

неврология

Форма выпуска

Инъекции

Разрешено

для взрослых

Условия отпуска

рецептурный

Инструкция для Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

Состав

діюча речовина: 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат;

1 ампула містить 100 мг 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат;

допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна або злегка забарвлена прозора рідина.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на нервову систему. Код АТХ N07X X.

Кардіологічні препарати. Код АТХ C01E B.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Армадін є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, чинить антигіпоксичну, стрес-протекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію. Препарат підвищує резистентність організму до дії різних пошкоджуючих факторів, до кисневозалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками)).

Препарат покращує мозковий метаболізм i кровозабезпечення головного мозку, покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів i тромбоцитів) при гемолізі. Чинить гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Зменшує ферментативну токсемію та ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті.

Механізм дії препарату зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дією. Bін інгібує перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, підвищує співвідношення ліпід-білок, зменшує в'язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), ацетилхолінового), що посилює їх можливість зв'язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспортування нейромедіаторів i покращенню синаптичної передачі. Армадін підвищує вміст у головному мозку дофаміну. Спричиняє посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту аденозинтрифосфату (АТФ) i креатинфосфату, активацію енергосинтезувальних функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.

Армадін нормалізує метаболічні процеси в ішемізованному міокарді, зменшує зону некрозу, відновлює і покращує електричну активність та скоротливість міокарда, а також збільшує коронарний кровотік у зоні ішемії, зменшує наслідки реперфузійного синдрому при гострій коронарній недостатності. Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів. Армадін сприяє збереженню гангліозних клітин сітківки та волокон зорового нерва при прогресуючій нейропатії, наслідками якої є хронічна ішемія і гіпоксія. Покращує функціональну активність сітківки і зорового нерва, збільшуючи гостроту зору.

Фармакокінетика.

При внутрішньом’язовому введенні препарат визначається у плазмі крові протягом 4 годин після введення. Час досягнення максимальної концентрації становить 0,45-0,5 години. Максимальна концентрація при дозах 400-500 мг – 3,5-4,0 мкг/мл. Армадін швидко переходить з кровоносного русла в органи i тканини та швидко елімінується з організму. Препарат виводиться з організму із сечею, в основному у глюкуронокон'югованій формі та в незначних кількостях – у незміненому вигляді.

Показания

 • Гострi порушення мозкового кровообігу;
 • черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;
 • дисциркуляторна енцефалопатія;
 • нейроциркуляторна дистонія;
 • легкі когнітивні порушення атеросклеротичного ґенезу;
 • тривожні розлади при невротичних i неврозоподібних станах;
 • гострий інфаркт міокарда (з першої доби), у складі комплексної терапії;
 • первинна відкритокутова глаукома різних стадій, у складі комплексної терапії;
 • купірування абстинентного синдрому при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і нейроциркуляторних порушень;
 • гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;
 • гострі гнійно-запальні процеси у черевній порожнині (гострий некротичний панкреатит, перитоніт), у складі комплексної терапії.

Противопоказания

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату, печінкова або ниркова недостатність.

Способ применения и дозы

Армадін призначати внутрішньом'язово або внутрішньовенно (струминно, краплинно). Дози підбирати індивідуально. При інфузійному способі введення препарат слід розводити у фізіологічному розчині натрію хлориду (200 мл). Починати лікування дорослих з дози 50-100 мг 1-3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Струминно Армадін вводити повільно протягом 5-7 хвилин, краплинно – зі швидкістю 40-60 крапель за 1 хвилину. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг.

При гострих порушеннях мозкового кровообігу Армадін призначати у комплексній терапії у перші 2-4 дні внутрішньовенно струминно або краплинно дорослим по 200-300 мг 1 раз на добу, потім внутрішньом'язово по 100 мг 3 рази на добу. Термін лікування становить 10-14 діб.

При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкових травм Армадін застосовувати протягом 10-15 днів шляхом внутрішньовенного краплинного введення по 200-500 мг 2-4 рази на добу.

При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Армадін слід призначати внутрішньовенно струминно або краплинно у дозі 100 мг 2-3 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводити внутрішньом'язово по 100 мг на добу протягом наступних 2 тижнів.

Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат дорослим вводити внутрішньом'язово по 100 мг 2 рази на добу протягом 10-14 днів.

При легких когнітивних порушеннях у хворих літнього віку та при тривожних станах препарат призначати внутрішньом'язово у дозі 100-300 мг на добу протягом 14-30 днів.

При гострому інфаркті міокарда у складі комплексної терапії Армадін вводити внутрішньовенно або внутрішньом’язово протягом 14 діб, на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, що включає нітрати, бета-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), тромболітики, антикоагулянтні та антиагрегантні засоби, а також симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб, для досягнення максимального ефекту, бажане внутрішньовенне введення Армадіну, у наступні 9 діб можливе внутрішньом'язове введення Армадіну. Внутрішньовенне введення Армадіну проводити шляхом краплинної інфузії, повільно (щоб уникнути побічних ефектів), на 0,9 % розчині хлориду натрію або 5 % розчині декстрози (глюкози) в об’ємі 100-150 мл протягом 30-90 хвилин. У разі необхідності можливе повільне струминне введення Армадіну протягом не менше 5 хвилин.

Введення Армадіну (внутрішньовенне або внутрішньом'язове) здійснювати 3 рази на добу, через кожні 8 годин. Добова терапевтична доза становить 6-9 мг на кожен кілограм маси тіла на добу, разова доза – 2-3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова – 250 мг.

При відкритокутовій глаукомі різних стадій у складі комплексної терапії Армадін вводити внутрішньом’язово по 100-300 мг на добу, 1-3 рази на добу, протягом 14 днів.

При абстинентному алкогольному синдромі Армадін вводити у дозі 100-200 мг внутрішньом'язово 2-3 рази на добу або внутрішньовенно краплинно 1-2 рази на добу протягом 5-7 днів.

При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами дорослим препарат вводити внутрішньовенно у дозі 50-300 мг на добу протягом 7-14 днів.

При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) препарат призначати у першу добу як у передопераційний, так i в післяопераційний період. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного перебігу. Відміну препарату слід проводити поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно-лабораторного ефекту. При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті Армадін призначати дорослим по 100 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом'язово. Легкий ступінь тяжкості некротичного панкреатиту: по 100-200 мг 3 рази на день внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Середній ступінь тяжкості: дорослим – по 200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду). Тяжкий перебіг: у пульс-дозуванні 800 мг у першу добу при дворазовому введенні, далі – по 300 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози. Дуже тяжкий перебіг: у початковій дозі 800 мг на добу до стійкого купірування прояву панкреатогенного шоку, після стабілізації стану – по 300-400 мг 2 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) з поступовим зниженням добової дози.

Побочные реакции

З боку серцево-судинної системи: підвищення або зниження артеріального тиску.

З боку нервової системи: сонливість, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, головні болі, порушення координації.

З боку органів травлення: нудота, сухість слизової оболонки рота.

З боку імунної системи: при індивідуальній гіперчутливості до препарату можливо виникнення алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання, кропив'янку, свербіж, ангіоневротичний набряк.

Інші: дистальний гіпергідроз.

При внутрішньовенному введенні, особливо струминному, можливо виникнення металевого присмаку у роті, відчуття жару в усьому тілі, неприємного запаху, дряпання в горлі та дискомфорту в грудній клітці, задишки, відчуття серцебиття, тахікардії, тремору, гіперемії обличчя. Як правило, зазначені явища пов'язані з надмірною швидкістю введення препарату і мають короткочасний характер.

На фоні довготривалого введення препарату можливо виникнення таких побічних ефектів: метеоризм, слабкість, периферичні набряки.

Передозировка

При передозуванні можлива сонливість. Бессоння, при внутрішньовенному введенні в окремих випадках можливе короткочасне та незначне підвищення артеріального тиску.

Розвиток симптомів передозування, як правило, не потребує застосування купірувальних засобів. Зазначені симптоми порушення сну зникають самостійно протягом доби. В особливо тяжких випадках рекомендується застосування одного з таблетованих снодійних та анксіолітичних засобів (нітразепаму 10 мг, оксазепаму 10 мг або діазепаму 5 мг). При надмірному підвищенні артеріального тиску застосовують антигіпертензивні засоби під контролем артеріального тиску і/або доповнюють терапію нітровмісними препаратами. Лікування – дезінтоксикаційна терапія.

Применение в период беременности или кормления грудью

Особливості застосування

Особливої уваги потребує призначення препарату хворим з обтяжливим алергологічним анамнезом. Після завершення парентерального введення, для підтримки досягнутого ефекту рекомендується продовжити застосування препарату перорально у вигляді таблеток.

Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату у період вагітності або годування груддю не проводилося, тому Армадін не слід застосовувати у цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

У період лікування необхідно бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами, враховуючи імовірність побічних ефектів, що можуть впливати на швидкість реакції та здатність концентрувати увагу.

Условия хранения

Термін придатності

3 роки.

Зберігати при температурі не вище 30 0С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Добавить отзыв к товару

Отзывы о Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

По этому товару ещё нет отзывов

Все дозировки и формы выпуска:

 • (044) 235-11-76 Фармація КП Аптека №1

  Киев, вул. Володимирська, 51/53

  (044) 235-11-76

  Режим работы 24/7

  Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

  МІКРОХІМ НВФ

  55698

  Под заказ

 • (093) 362-56-46, (093) 354-08-14, (044) 583-21-61 Аптека Доброго Дня №2

  Киев, вул. Майдан Незалежності, Торгівельний центр "Глобус", -

  (093) 362-56-46, (093) 354-08-14, (044) 583-21-61

  Режим работы Пн-Пт: 09:00-22:00, Сб-Вс: 10:00-22:00

  Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

  Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков) (м)

  52100

  При резерве

  64990
 • (093)-470-85-19, (093)-470-85-35, (044)-279-00-01 Аптека Доброго Дня №177

  Киев, вул. Прорізна, 10

  (093)-470-85-19, (093)-470-85-35, (044)-279-00-01

  Режим работы 24/7

  Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

  Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков) (м)

  52100

  При резерве

  64990
 • (093) 391-29-42, (093) 325-28-02, (044) 371-11-53 Аптека Доброго Дня №6

  Киев, пл. Майдан Незалежності, сектор А, Торговий Центр Глобус

  (093) 391-29-42, (093) 325-28-02, (044) 371-11-53

  Режим работы Пн-Пт: 09:00-22:00, Сб-Вс: 10:00-22:00

  Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

  Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков) (м)

  52100

  При резерве

  65020
 • (044) 520 03 33, (050) 345 01 31, (068) 345 01 31, (073) 345 01 31 Аптека гормональних препаратів №10

  Киев, вул. Володимирська, 51/53

  (044) 520 03 33, (050) 345 01 31, (068) 345 01 31, (073) 345 01 31

  Режим работы Пн-Вс: 08:00-22:00

  Армадин розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10

  Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков)

  69100

Возможные названия:

"АРМАДІН р-н д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10" "Мікрохім, Україна"

__Армадин р-р д/ин.50мг/мл амп.2мл N10 (5х2) кассета Лекхим-Харьков

Армадiн амп. 50мг/мл 2мл №10 Лекхим Украина

АРМАДИН 50 мг/мл 2 мл №10 р-р д/ин. амп. Микрохим

Армадин 50мг/мл 2,0 амп.№10 ООО НПФ «Микрох

Армадин 50мг/мл 2мл №10 Микрохим

Армадин 50мг/мл 2мл №10 Лекхим Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков)

Армадин амп 50мг/мл 2мл N10 (Микрохим/Лекхим, Украина) Микрохим НПП

Армадин амп. 2мл №10 Лекхим

Армадин амп. 2мл №10 ПрАТ Лекхім-Харків,м.Харків,Україна/ТОВ НВФ Мік

Армадин амп. 2мл №10 ТОВ НВФ Мікрохім

Армадин амп. 2мл №10 Лекхим

Армадин амп. 2мл №10 Микрохим

Армадин амп. 5% 2мл №10 Микрохим Украина

АРМАДИН АМП. 50МГ/МЛ 2МЛ №10 ЛЕКХИМ

АРМАДИН АМП. 50МГ/МЛ 2МЛ №10 (Испания) LAB. INIBSA

Армадин амп.2 мл №10 Лекхим-Харьков

Армадин амп.2 мл №10 Микрохим НПФ

АРМАДИН Д/ИН.50МГ/МЛ 2МЛ #10 ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ УКРАИНА ХАРЬКОВ

АРМАДИН раствор для инъекций 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Микрохим (Украина, Рубежное)

Армадин раствор для иньекций 50мг/мл ампулы 2мл №10 Микрохим НПП

АРМАДИН р-н д/ін. 50мг/мл 2мл амп. №10 Микрохим

АРМАДИН р-р 50мг/мл 2мл №10 Лекхим-Харьков

Армадин р-р 50мг/мл амп. 2мл №10 Лекхим

Армадин р-р 50мг/мл амп. 2мл №10 Микрохим

Армадин р-р амп 50 мг/мл 2 мл №10 Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков)

Армадин р-р д ин.50мг мл амп.2мл N10 (5х2) блистер Лабораторія ІНІБСА, С.А. , Іспанія

Армадин р-р д/и 50мг/мл 2мл амп №10 Лекхим Харьков

Армадин р-р д/ин 2мл №10 ЛекХим

Армадин р-р д/ин 50 мг/2 мл амп. кассета №10 Микрохим ООО

Армадин р-р д/ин 50 мг/мл 2 мл №10 Лекхим-Харьков ЗАО

Армадин р-р д/ин 50 мг/мл 2 мл№10 Лекхим

АРМАДИН р-р д/ин 50 мг/мл 2 мл№10 Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков)

АРМАДИН р-р д/ин 50мг/мл 2мл N10 Лекхим (Украина, Харьков)

АРМАДИН р-р д/ин 50мг/мл 2мл N10 Микрохим (Украина, Рубежное)

Армадин р-р д/ин 50мг/мл по 2мл №10 Лекхим-Харьков

Армадин р-р д/ин. 100 мг амп. 2 мл №10 Лекхим-Харьков (Украина, Харьков)

Армадин р-р д/ин. 5% амп. 2 мл №10 Лекхим-Харьков (Украина, Харьков)

АРМАДИН р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Лекхим-Харьков ЗАО (Украина Харьков)

АРМАДИН р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Микрохим ООО НПФ (Украина Рубежное)

Армадин р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Lab. Inibsa (Испания)

Армадин р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Лекхим (Украина, Киев)

Армадин р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Лекхим-Харьков (Украина, Харьков)

Армадин р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Микрохим (Украина, Рубежное)

АРМАДИН р-р д/ин. 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10 (5х2) в касс. ООО НПФ ’Микрохим’, Украина

армадин р-р д/ин. 50мг/мл - 2мл №10 Лекхим-Харьков УКРАИНА

армадин р-р д/ин. 50мг/мл - 2мл №10 Микрохим УКРАИНА

АРМАДИН Р-Р Д/ИН. 50МГ/МЛ 2МЛ №10 Лекхим Харьков

Армадин р-р д/ин. 50мг/мл 2мл №10 Лекхим-Харьков ЗАО

армадин р-р д/ин. 50мг/мл 2мл №10 амп. Лекхим-Харьков

Армадин р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №10 ТОВ НВФ МИКРОХИМ

АРМАДИН р-р д/ин., 50 мг/мл 2 мл амп. №10 Лекхiм, АТ, м. Харків, Україна

Армадин р-р д/ин.50мг/мл 2мл №10 МИКРОХИМ (РУБЕЖНОЕ)

Армадин р-р д/ин.50мг/мл 2мл №10 ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ

Армадин р-р д/ин.50мг/мл 2мл амп.№10 Лекхим-Харьков

Армадин р-р д/ин.50мг/мл 2мл амп.№10. Лекхим

Армадин р-р д/ин.50мг/мл амп.2мл N10 (5х2) кассета ПрАТ""Лекхім-Харків"", м.Харків, Україна/ТОВ""Мікрохі

Армадин р-р д/ин.50мг/мл амп.2мл N10 (5х2) кассета Лекхим, Харьков, Україна

АРМАДИН Р-Р Д/ИН.50МГ/МЛ АМП.2МЛ №10 Микрохим

Армадин р-р д/ин.50мг/мл по 2мл амп. №10 "Микрохим, Украина"

Армадін Амп.р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл н 10 Лекхім Лекхім

АРМАДІН 50 мг/мл 2 мл №10 р-н д/ін. амп. МІКРОХІМ НВФ

Армадін 50мг/мл 2,0 №10 амп. Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков)

Армадін 50мг/мл 2мл N10 д/ін/Мексидол/ Лекхім Харків

АРМАДІН амп. 50мг/мл 2мл 10 ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО /УКРАИНА/

Армадін амп. 50мг/мл 2мл №10 Микрохим Украина

Армадін д/ін.50мг/мл амп.2мл №10 Мікрохім

АРМАДІН р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл, у касеті у пачці №10 Лекхим-Харьков

АРМАДІН р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл, у касеті у пачці №10 Микрохим НПФ

Армадін р-н д/інф. 5% 2 мл амп. №10 Мікрохім, Україна Луганськ

АРМАДІН розчин д/ін. 50 мг/мл по 2 мл №10 в амп. Мікрохім, НВФ, ТОВ, Україна

АРМАДІН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10 Микрохим

Армадін р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 Lab. Inibsa (Испания)

Армадін р-р д/ін.50мг/мл 2мл амп.№10 Лекхим-Харьков ЗАО (Украина, Харьков) (м)

Л/пласт стер 9 х 15 Oper dres Jiangsu Nanfang Medical Co.. Ltd.