Угода про конфіденційність

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-портал «Моя Аптека», розташований на доменному імені «mypharmacy.com.ua», може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-порталу, програм і продуктів Інтернет-порталу.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-порталу (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені «Моя Аптека», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних , що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеній або визначуваній фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.
1.1.5. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.6. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP..

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-порталу означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-порталу.
2.3.Настоящая Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-порталу «Моя Аптека». Інтернет-портал не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті інтернет-порталу.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-порталу.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту інтернет-портлу щодо забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-порталу при оформленні замовлення, резерву або для придбання Товару.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-порталу «Моя Аптека» в розділі «Мій кабінет» і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. Ім’я користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail).

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-порталу може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-порталу, для оформлення замовлення.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-порталу.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-порталу, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Створення облікового запису для здійснення покупок, резерву товарів, отримання інформації, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.5. Адміністрація сайту має право передати персональні дані, базу персональних даних, в яку включені персональні дані Користувача, повністю або частково будь-яким третім особам без повідомлення про це Користувача в наступних випадках: особам, у відання, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, які є пов’язаними/афілійованими з Власником; новому власнику і/або власникам Сервісу для обробки з метою, передбачених цією Угодою; іншим користувачам Сервісу (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на сайті передбачений відповідний функціонал.
4.1.6. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-порталу з метою отримання інформації.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення, Користувача, оформленого на Сайті інтернет-порталу «Моя Аптека» включаючи доставку Товару.
5.3. При використанні Користувачем інтернет-порталу, на інтернет-сторінках можуть бути присутніми коди інтернет-ресурсів третіх осіб, в результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені в пунктах 1.1.5 і 1.1.6 цієї Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics і т.д.);
соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т.д.);
системи банеропоказів (наприклад, AdRiver, DoubleCkick і т.д.);
інші ресурси.

6. Зобов'язання сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати достовірну інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-порталу.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду даних.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-порталу.