Экономь с нами

Экономьте до 30% при бронировании товаров в аптеках.

Айлив Ревайвал капс. №40

Код: 69362
Айлив Ревайвал капс. №40
Нет в наличии
Нет в наличии

Основная информация

Производитель
Бренд
Категория
Область применения

витамины и минералы

Форма выпуска

Таблетки и капсулы

Разрешено

для взрослых

Детям с

с 15 лет

Условия отпуска

безрецептурный

Инструкция для Айлив Ревайвал капс. №40

Состав

Сучасна оздоровча дієтична добавка Айлів Ревайвал є комплексним засобом метаболічної, цитопротекторної та ноотропної дії, застосовується в якості джерела біологічно активних сполук. Засіб характеризується високим рівнем безпечності споживання й багатовекторним впливом одразу на декілька ключових для організму метаболічних шляхів. Айлів Ревайвал був розроблений із урахуванням оптимального рівня засвоюваності та дозування діючих компонентів з наступним поділом на 2 функціональні капсули різного виду та кольору:

1 тверда желатинова шлунково-розчинна капсула синьо-синього кольору вагою 400,13 мг в блістері містить:

вітамін В3 (ніацин) – 16 мг (mg);
вітамін В6 (піридоксин) – 1,7 мг (mg);
вітамін B7 (біотин) – 0,03 мг (mg);
кобамамід – 2,4 мг (mg) (що еквівалентно вітаміну В12 (3,0 мкг (µg);
коензим Q10 (убіхінон) – 30 мг (mg);
L-карнітин – 120 мг (mg);
цитрат магнію – 130 мг (mg);
лізину гідрохлорид – 100 мг (mg).

1 тверда желатинова кишково-розчинна капсула біло-білого кольору вагою 400 мг в блістері містить:

вітамін В1 (тіамін) – 1,3 мг (mg);
вітамін В2 (рибофлавін) – 1,3 мг (mg);
вітамін В5 (пантотенова кислота) – 5 мг (mg);
вітамін В8 (інозитол) – 120 мг (mg);
вітамін В9 (фолієва кислота) – 0,4 мг (mg);
вітамін В14 (пірролохінолінхінон) – 10 мг (mg);
альфа-ліпоєва кислота – 50 мг (mg);
D-рибоза – 212 мг (mg).

Вітаміни групи В є сукупністю незамінних водорозчинних сполук, які мають ключове значення для вуглеводного обміну, приймають участь у тканинному диханні та виробленні енергії, фактично відіграючи важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров’я. Тіамін (В1) виконує функцію коферменту в процесах декарбоксилювання α-кетокислот, пентозофосфатного циклу (його дефіцит гальмує реакції циклу трикарбонових кислот); є необхідним для утворення нейромедіатору ацетилхоліну. Виявляє кардіопротекторну дію. Рибофлавін (В2) у вигляді своїх активних форм ФМН (флавінмононуклеотид) та ФАД (флавінаденіндинуклеотид) входить до складу великої кількості окисно-відновних флавінових ензимів, які залучені до окислення жирних та трикарбонових кислот; інактивації й окиснення високотоксичних альдегідів; синтезу коферментних форм вітаміну B6 і фолацина; підтримання у відновленому стані глутатіону та гемоглобіну. Активні форми ніацину (В3) у складі нікотинамідзалежних ферментів виступають акцепторами і проміжними переносниками атомів водню на початкових стадіях окиснення вуглеводів, жирних кислот, амінокислот, гліцерину, у реакціях циклу Кребса, на термінальних стадіях електрон-транспортного ланцюгу мітохондрій та монооксигеназному ланцюзі (шлях окиснення природних та чужорідних сполук). У складі коензиму А (KoA), універсального переносника ацетатних залишків в організмі пантотенова кислота (В5) стимулює синтез глюкокортикоїдів та формуванні антитіл, сприяє засвоєнню інших вітамінів, а також бере участь в синтезі нейромедіаторів. Піридоксин (В6) у фосфорильованій формі є коензимом багатьох ферментів, що діють на неокислювальний обмін амінокислот, регулює синтез ліпідів, протеїнів, гемоглобіну та нейромедіаторів; допомагає ефективно використовувати глюкозу клітиною, диригуючи клітинний енергетичний обмін, особливо у нервовій тканині. Профілактичне споживання вітаміну B6 підвищує працездатність мозку, сприяє поліпшенню пам’яті і настрою. Вітаміноподібна сполука інозитол (В8) необхідний для підтримки нейрональної функції, включаючи синаптичну передачу, а його похідні забезпечують енергетичний метаболізм у ЦНС і залучені до захисту нейронів від клітинного стресу, виявляючи слабку антидепресивну й анксіолітичну дію. Фолієва кислота (В9) є коферментом ряду ензимів, які переносить одновуглецеві фрагменти при біосинтезі широкого спектру сполук – амінокислот, нуклеїнових кислот, піримідинів, пуринів, холіну, що є виключно необхідним для нормального поділу клітин та регенерації тканин організму. Для кобамаміду (В12) характерна анаболічна активність, пов’язана із регулюванням обміну вуглеводів, білків і ліпідів у клітині. Він бере участь у хімічному перенесенні лабільних метильних груп у процесі синтезу амінокислот, холіну, нуклеїнових кислот, креатину; сприяє підтриманню в еритроцитах пулу сполук із сульфгідрильними групами. Разом із фолієвою кислотою є необхідним ростовим фактором для нормального перебігу процесів кровотворення та визрівання еритроцитів. Пірролохінолінхінон (В14) – невелика вітаміноподібна сполука, яка виступаючи окисно-відновним агентом стимулює посилення тканинного дихання, біогенезу мітохондрій та зростанню їх щільності у клітині. Зміцнює резерви антиоксидантного захисту, нейтралізуючи значну кількість супероксид- та гідроксил радикалів у клітині.

Альфа-ліпоєва кислота є вітаміноподібною сполукою, яка виступає коферментом мітохондріальних мультиензимних комплексів, бере участь в окисному декарбоксилюванні піровиноградної кислоти і альфа-кетокислот у циклі Кребса. Внаслідок наявності вільних тіолових груп альфа-ліпоєву кислоту розглядають як потужний фізіологічний антиоксидант, що зменшує прооксидантне навантаження на клітину. Вплив на енергетичний обмін  та підтримання прооксидантно-антиоксидантного балансу у клітині під впливом α-ліпоєвої кислоти обумовлює її метаболічні, дезинтоксикаційні, нейро- та гепатопротекторні ефекти, що наразі активно використовується у терапії нейрофізіологічних порушень (церебральна ішемія, нейропатії за цукрового діабету), інтоксикацій (гепатити різної етіології, тощо) та при коригуванні порушень за системних метаболічних захворювань (атеросклероз, метаболічний синдром, тощо). Має здатність до посилення дії карнітину.

Цитрат магнію є джерелом біодоступних іонів магнію, який виступає коферментом більшості ензимів анаеробної ланки дихання – гліколізу та у ключовій реакції циклу трикарбонових кислот, забезпечує таким чином злагодженість між різними ланками вуглеводного обміну та оптимізує вироблення АТФ у мітохондріях. Вступаючи у комплекс із молекулою АТФ поза мітохондріями, забезпечує роботу Na+/K+-насосу мембран, підтримуючи гомеостаз на клітинному рівні, особливо у нервовій тканині. Комплексне поєднання іонів магнію та піридоксину в препараті Айлів Ревайвал, окрім вираженого синергічного впливу на активацію перебігу реакцій циклу Кребса, також мають регуляторний вплив на ліпідний обмін із спрямованою антиатерогенною дією. Другий компонент сполуки, цитрат, фактично є ендогенним продуктом вуглеводного обміну, органічно вбудовується у ланцюг реакцій циклу Кребса, слугуючи «паливом» для вироблення окисних еквівалентів та молекул АТФ у мітохондріях.

Коензим Q10 є природним бензохіноновим коензимом, входить до складу комплексу електронно-транспортного ланцюга мітохондрій та приймаючи участь у окисному фосфорилюванні, забезпечує наступний синтез молекул АТФ мітохондріями. Також проявляє прямі антиоксидантні властивості. Його застосування у складі комплексної терапії серцево-судинних захворювань сприяє суттєвому покращенню динамічних показників міокарду, інтенсифікації тканинного дихання та енергетичного забезпечення міоцитів та нейронів.

D-рибоза є структурним компонентом у синтезі нуклеїнових кислот, у тому числі АТФ. Стимулює процеси регенерації в уражених тканинах та збільшує синтез АТФ у мітохондріях, компенсуючи зростання енергетичних потреб клітин за умов психофізичних навантажень та патологічних станів.

L-карнітин – триметиламонієве (бетаїнове) похідне g?аміно-b-гідроксимасляної кислоти є вітаміноподібною сполукою із потужним спектром ефектів на метаболічні процеси в організмі. Найголовнішою функцією L-карнітину є транспорт довголанцюгових жирних кислот в мітохондрії через внутрішню мембрану останніх, в яких відбувається їх β-окиснення до ацетил-КоА із вивільненням значної кількості енергії на потреби клітини, що є життєво важливими для оптимізації енергетичного метаболізму. L-карнітин регулює збереження стабільного рівня коферменту А (CoА, КоА), що критично важливо для катаболізму деяких амінокислот, для дезінтоксикації органічних кислот і ксенобіотиків, для функціонування піруватдегідрогенази і, отже, для роботи циклу трикарбонових кислот. Анаболічна дію L-карнітину зумовлена оптимізацією травлення та засвоєння протеїнів. Підвищує працездатність, прискорює ріст, спричиняє збільшенню м’язевої маси та зменшення маси жирової тканини за рахунок ліполітичної дії. Зменшує симптоми фізичної та психічної втоми, виявляє нейро-, кардіопротекторну й детоксикаційну дію, проявляє антиішемічний вплив, сприяє локалізації зони інфаркту, зменшує прояви серцевої недостатності.

Незамінна амінокислота лізин входить до складу Айлів Ревайвл у вигляді лізину гідрохлорид є важливим компонентом усіх протеїнів, здатна формувати специфічні «лізинові зшивки» в структурних протеїнах (колаген, еластин), забезпечуючи міцність сполучнотканинних структур. Окрім цього лізин позитивно впливає на ефективність формування гуморальної відповіді В-лімфоцитами та проявляє противірусну дію проти певних штамів ДНК вмісних вірусів. Лізин є основним попередником синтезу L-карнітину, що робить їх сумісне введення набагато більш ефективним для мобілізації енергетичного потенціалу організму під час психофізичних навантажень або під час супровідної терапії патологій серцево-судинної або неврологічної етимології.

Показания

Дієтична добавка до раціону харчування – джерело вітамінів групи В, сприяє загальному зміцненню організму, нормалізації функціонування нервової системи, підвищенню енергетичного балансу клітини, покращенню обміну речовин,  підвищенню стійкості організму до фізичної та психічної перевтоми. «Айлів Ревайвал» покращує процеси передачі нервового імпульсу у синапсах та аксонах шляхом модуляції синтезу нейромедіаторів, зменшує концентрацію аміаку в нервовій тканині, відновлює прооксидантно-антиоксидантний баланс та посилює антиоксидантний пул тканин природними компонентами.  «Айлів Ревайвал», за рахунок нейропротекторних властивостей, може сприяти покращенню стану пацієнтів після транзиторних ішемічних атак, інсульту, при гіпоталамічному синдромі, нейродегенеративних захворюваннях, таких як розсіяний склероз, боковий аміотрофічний склероз, гангліонейропатія, а також полінейропатія після застосування токсичних ліків. «Айлів Ревайвал / iLive Revival» сприяє усуванню функціональних порушень нервової системи у хворих із неврологічним розладами та хронічними інтоксикаціями, у тому числі алкогольного ґенезу, можливе пом’якшення перебігу синдрому абстиненції, гальмує дистрофічні зміни сітківки ока.

Дієтична добавка «Айлів Ревайвал» може позитивно впливати на стан серцево-судинної системи, нормалізує енергетичний баланс і тонус міокарда, збільшує  силу  його скорочень та чинить помірну антиатеросклеротичну дію. Виявляючи кардіопротекторну дію, позитивно впливає на відновний потенціал мiокарду, збiльшує силу скорочень серця і сприяє більш повному розслабленню мiокарда у дiастолi.  Проявляє антиішемічну дію, сприяє обмеженню інфарктної зони. Застосування на практиці дієтичної добавки у складі супровідної терапії сприяє посиленню регенераційних механізмів у міокарді за умов ішемічної хвороби серця та хронічної серцевої недостатності.

Дієтична добавка до раціону харчування «Айлів Ревайвал / iLive Revival» завдяки унікальному компонентному ряду має нормалізуючий вплив на перебіг метаболічних процесів в організмі, підвищує енергетичний баланс клітини та стимулює тканинне дихання шляхом активації перебігу деяких реакцій циклу Кребса й синтезу молекул АТФ у аеробному етапі енергетичного обміну. Бере безпосередню участь в обміні глюкози і сприяє активізації її обміну в умовах гіпоксії та при дефіциті аденозинтрифосфату.  Підвищує стійкість організму до фізичної та психічної перевтоми, у тому числі мобілізує адаптивний потенціал під час синдрому хронічної втоми.  Зменшує ознаки гіпоксичних уражень тканин, нормалізуючи енергетичний обмін та тканинне дихання під час кисневого голодування тканин. Сприяє детоксикації організму під час різноманітних спортивних програм та патологічних станів.

Складові компоненти добавки сприяють посиленню метаболічних та детоксикаційних функцій печінки. Завдяки антиоксидантним та детоксикаційним  властивостям дієтична добавка «Айлів Ревайвал» здатна зменшувати негативний вплив вірусів і токсинів на функціональну активність ферментних систем печінки, тому може бути включена до складу дієтотерапії пацієнтів з вірусними гепатитами, неалкогольною жировою хворобою печінки, цирозом печінки, а також для покращення стану хворих з хронічною алкогольною інтоксикацією. «Айлів Ревайвал» підтримує та гармонізує метаболічні процеси після надмірних фізичних навантажень, стресових впливів, вірусних і бактеріальних інфекцій, хірургічних втручань, отруєнь та впливу іонізуючого випромінювання; підтримує організм при імунодефіцитних станах різного генезу, а також сприяє зниженню інтоксикації після проведення хіміотерапії.

Противопоказания

Гіперчутливість до окремих компонентів препарату, злоякісні новоутворення, пептична виразка шлунка або дванадцятипалої кишки в активній фазі. При недотриманні вказаних рекомендацій щодо споживання та дозування можливе виникнення тахікардії, диспепсичних розладів, збудження, підвищення або зниження артеріального тиску, що зникають після відміни споживання і не потребують проведення лікувальних заходів. Вживання дієтичної добавки жінкам в період вагітності та лактації лише після детальної консультації із лікарем та під наглядом лікаря. Перед застосуванням та зміною дозування проконсультуватися з лікарем.

Способ применения и дозы

Дорослим і дітям віком від 15 років рекомендовано вживати 1 синьо-синю капсулу зранку та 1 біло-білу капсулу в обід після вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Не слід перевищувати рекомендовані дози препарату.

Термін вживання. Від 3-х тижнів до 3-х місяців в залежності від виду патології та індивідуальної відповіді організму на вживання «Айлів Ревайвал / iLive Revival», в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем індивідуально. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Перед застосуванням потребує консультації із лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовувати вагітним тільки за призначенням і під пильним наглядом лікаря. Невідомо, чи проникають діючі речовини препарату у грудне молоко, тому у період годування груддю Айлів Ревайвал можна застосовувати, коли наявна користь для матері перевищує потенційний ризик побічних ефектів у дитини.

Условия хранения

в оригінальній упаковці виробника, у сухому захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі  від 2°С до 25°С.

Строк придатності

24 місяці від дати виробництва. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Добавить отзыв к товару

Отзывы о Айлив Ревайвал капс. №40

По этому товару ещё нет отзывов